Πως να μιλήσουμε στα παιδιά για τις βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου, ώστε να ενισχύσουμε τη συναισθηματική τους νοημοσύνη.

Οι ενήλικες συχνά αγωνιούμε να αποκτήσουν τα παιδιά διάφορες γνώσεις και δεξιότητες, όπως επιτάσσει η εποχή. Έτσι, τα προγράμματα τους γεμίζουν με μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία, ξένες γλώσσες, μουσική, γυμναστική, ζωγραφική, ρομποτική και άλλα πολλά.. Τι γίνεται όμως με τα συναισθήματα των παιδιών; Τα περισσότερα παιδιά δεν είναι σε θέση να ρυθμίσουν μόνα τους τα έντονα συναισθήματα που βιώνουν. Πολλές φορές μάλιστα δεν είναι καν σε θέση να αναγνωρίσουν "τι ακριβώς νιώθουν".

Όταν τα παιδιά δεν ξέρουν πως να ρυθμίσουν τα συναισθήματα τους, καταφεύγουν σε άλλες συμπεριφορές για να ανακουφιστούν. Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν διάφορα συναισθηματικά ξεσπάσματα ή άλλες συμπεριφορές, που μπορεί να φαίνονται αδικαιολόγητες αλλά δεν είναι.

Διαβάστε περισσότερα