Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης

Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες παιδιών & εφήβων

Οι ομάδες αυτές δεν έχουν άμεσα θεραπευτικό χαρακτήρα, αντιθέτως έχουν κυρίως προληπτική δράση. Συνήθως πραγματοποιούνται σε ένα περιορισμένο κύκλο συναντήσεων και διαπραγματεύονται ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως για παράδειγμα, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης κ.α. Οι ομάδες αποτελούνται από περιορισμένο αριθμό παιδιών ή εφήβων που βρίσκονται κοντά ηλικιακά. Οι συναντήσεις γίνονται άλλοτε σε εβδομαδιαία βάση και άλλοτε ανά 15 μέρες.

 

Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες ενηλίκων

Οι ομάδες αυτές έχουν επιμορφωτικό-αυτογνωσιακό χαρακτήρα και διαπραγματεύονται διάφορα θέματα όπως οι σχέσεις, η αυτοεκτίμηση, το άγχος κ.α. Είναι ιδανικές για μια πρώτη επαφή με το χώρο της ψυχολογίας-ψυχοθεραπείας καθώς μέσα από τέτοιες ομάδες δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συλλέξουν κάποια στοιχεία για τον εαυτό του και στην συνέχεια να αποφασίσουν αν τους ενδιαφέρει να εμπλακούν σε μια πιο συστηματική θεραπευτική διαδικασία. Ο αριθμός των συναντήσεων είναι περιορισμένος και η συχνότητα είναι συνήθως ανά 15 ημέρες.