Ψυχοθεραπεία Παιδιών

Η ψυχοθεραπεία των παιδιών διαφοροποιείται σαν διαδικασία από την ψυχοθεραπεία των ενηλίκων. Σε αυτή την περίπτωση το κύριο μέσο έκφρασης δεν είναι ο λόγος αλλά το παιχνίδι, καθώς τα παιδιά δύσκολα συζητάνε για πιο «ευαίσθητα» θέματα. Αντιθέτως, με το παιχνίδι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια να εκφραστούν αφού αποτελεί μια «γλώσσα» πιο οικεία προς αυτά. Έτσι, κατά τη θεραπευτική διαδικασία τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράσουν «παίζοντας» όλα όσα τα απασχολούν, βρίσκοντας τελικά μόνα τους εναλλακτικές λύσεις. Το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στο παιδί και στο θεραπευτή είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.

Συνήθη θέματα στην ψυχοθεραπεία των παιδιών αποτελούν διάφορες συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες. Οι γονείς ενημερώνονται τακτικά για τη θεραπευτική πορεία, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και κάποιες συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων. Η κοινή στάση των γονιών με τον θεραπευτή κρίνεται απαραίτητη, ώστε να μπορέσει το οικογενειακό σύστημα να ενσωματώσει τις αλλαγές του παιδιού. Η ψυχοθεραπεία λαμβάνει χώρα μια φορά την εβδομάδα. Η μέρα και η ώρα είναι σημαντικό να είναι σταθερές, ώστε να καταφέρει το παιδί να εμπιστευτεί και να επενδύσει στη διαδικασία.