Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης

Ψυχοεκπαιδευτικές Ομάδες Παιδιών - Εφήβων - Ενηλίκων
 
Οι ομάδες αυτές έχουν κυρίως επιμορφωτικό-αυτογνωσιακό χαρακτήρα και όχι τόσο θεραπευτικό. Συνήθως πραγματοποιούνται σε ένα μικρό κύκλο συναντήσεων και πραγματεύονται ένα συγκεκριμένο θέμα όπως για παράδειγμα το άγχος, τις σχέσεις, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης κ.α. Συχνά οι ομάδες αυτές αποτελούν μια καλή ευκαιρία ώστε να αποκτήσουν τα άτομα μια πρώτη επαφή με το χώρο της ψυχολογίας-ψυχοθεραπείας για να δουν αν τα ενδιαφέρει να εμπλακούν σε μια πιο συστηματική θεραπευτική διαδικασία. Οι ομάδες αποτελούνται από περιορισμένο αριθμό ατόμων καθώς είναι βιωματικές. Οι συναντήσεις γίνονται άλλοτε σε εβδομαδιαία βάση και άλλοτε ανά 15 μέρες.