Παιδιά & Έφηβοι

Ψυχοθεραπεία Παιδιών

Η ψυχοθεραπεία των παιδιών διαφοροποιείται σαν διαδικασία από την ψυχοθεραπεία των ενηλίκων. Σε αυτή την περίπτωση το κύριο μέσο έκφρασης δεν είναι ο λόγος αλλά το παιχνίδι, καθώς τα παιδιά δύσκολα συζητάνε για πιο «ευαίσθητα» θέματα. Αντιθέτως, με το παιχνίδι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια να εκφραστούν αφού αποτελεί μια «γλώσσα» πιο οικεία προς αυτά. Έτσι, κατά τη θεραπευτική διαδικασία τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράσουν «παίζοντας» όλα όσα τα απασχολούν, βρίσκοντας τελικά μόνα τους εναλλακτικές λύσεις. Το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στο παιδί και στο θεραπευτή είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας. Συνήθη θέματα στην ψυχοθεραπεία των παιδιών αποτελούν διάφορες συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες. Οι γονείς ενημερώνονται τακτικά για τη θεραπευτική πορεία, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και κάποιες συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων. Η κοινή στάση των γονιών με τον θεραπευτή κρίνεται απαραίτητη, ώστε να μπορέσει το οικογενειακό σύστημα να ενσωματώσει τις αλλαγές του παιδιού. Η ψυχοθεραπεία λαμβάνει χώρα μια φορά την εβδομάδα. Η μέρα και η ώρα είναι σημαντικό να είναι σταθερές, ώστε να καταφέρει το παιδί να εμπιστευτεί και να επενδύσει στη διαδικασία.

Ψυχοθεραπεία Εφήβων

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία με τους εφήβους αντλεί στοιχεία τόσο από την ψυχοθεραπεία παιδιών όσο και από την ψυχοθεραπεία ενηλίκων. Η εφηβεία αποτελεί ένα ιδιαίτερο αναπτυξιακό στάδιο με έντονες αλλαγές, το οποίο δυσκολεύει κάποιους έφηβους στην κοινωνική και συναισθηματική τους προσαρμογή. Οι έφηβοι που έρχονται για ψυχοθεραπεία συνήθως αναζητούν υποστήριξη για θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια και τους φίλους ή για να διαχειριστούν έντονα συναισθήματα άγχους, θυμού κ.α. Σε κάποιες περιπτώσεις ζητούν οι ίδιοι να επισκεφτούν κάποιον ειδικό, ενώ σε άλλες έρχονται μετά από την παρότρυνση των γονιών τους. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να αποκτήσουν προσωπικό κίνητρο για να δεσμευτούν ουσιαστικά στη διαδικασία. Πολλές φορές αρκετά δυσκολεμένοι έφηβοι δεν ζητούν άμεσα βοήθεια, αλλά έμμεσα, εμφανίζοντας διάφορες ανησυχητικές συμπεριφορές. Οι γονείς χρειάζεται να είναι ευαισθητοποιημένοι σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να αντιληφθούν αυτήν την «έκκληση βοήθειας» και να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Οι γονείς ενημερώνονται για τη θεραπευτική διαδικασία με έναν πιο διακριτικό τρόπο σε σχέση με τα μικρότερα παιδιά, ώστε να μην κλονιστεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ θεραπευτή και εφήβου. Το απόρρητο, ωστόσο "σπάει" και οι γονείς ενημερώνονται κατευθείαν σε περίπτωση που ο έφηβος βρίσκεται σε κάποιον κίνδυνο. Η ψυχοθεραπεία των εφήβων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση. Η σταθερή μέρα και ώρα συνάντησης παίζει και εδώ καθοριστικό ρόλο για τη δημιουργία ενός πλαισίου εμπιστοσύνης.