Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η ψυχοθεραπεία των ενηλίκων μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές ανάλογα με το αίτημα. Έτσι, οι συνεδρίες μπορεί να είναι ατομικές, ομαδικές, ζεύγους ή και οικογενειακές. O στόχος ωστόσο σε κάθε περίπτωση είναι ο ίδιος, η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου, μέσα στο οποίο θα μπορέσει το άτομο να επεξεργαστεί συναισθηματικά τα ζητήματα που το απασχολούν. Κατά τη θεραπευτική διαδικασία ο θεραπευόμενος καλείται να αφηγηθεί ξανά την «ιστορία» του, ώστε να την κατανοήσει σε βάθος, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσει να την «εξελίξει». Η καλή θεραπευτική σχέση ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο είναι και σε αυτή την περίπτωση καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας. Οι συνεδρίες συνήθως λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένη μέρα/ώρα, ενώ η συχνότητα είναι άλλοτε εβδομαδιαία και άλλοτε ανά 15 μέρες.